Phụ kiện điện thoại
Linh kiện điện thoại
Thiết bị sửa chữa
Bảo mật thông tin khách hàng1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

a. Mục đích và phạm vi thu thập

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website linhkiendtdd.com.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà linhkiendtdd.com.vn cần khách hàng cung cấp để linhkiendtdd.com.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.

- Trong quá trình giao dịch thanh toán tại cửa hàng linh kiện điện thoại Nguyễn Cần Thơ, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste linhkiendtdd.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Cửa hàng sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến quý khách hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và linhkiendtdd.com.vn;

- Liên lạc và giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặc biệt như bảo hành hoặc có tranh chấp xảy ra.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại linhkiendtdd.com.vn

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: linhkiendtdd.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Linh Kiện điện thoại di động Nguyễn Cần Thơ

Địa chỉ: Số 2A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0908333537 - 0939190191 – Email: linhkiendtddnguyencantho@gmail.com

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

- Khách hàng có quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu linhkiendtdd.com.vn thực hiện việc này.

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của linhkiendtdd.com.vn nếu phát hiện thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ từ phía linhkiendtdd.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, linhkiendtdd.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, linhkiendtdd.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên linhkiendtdd.com.vn được linhkiendtdd.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của linhkiendtdd.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, linhkiendtdd.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên linhkiendtdd.com.vn.

- Quản lý website linhkiendtdd.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng không cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số tài khoản….,. Quản lý website linhkiendtdd.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng.