Phụ kiện điện thoại
Linh kiện điện thoại
Thiết bị sửa chữa
Pin Nokia
Pin Nokia 8
220.000 đ         145.000 đ
Pin Nokia 5
220.000 đ         145.000 đ
Pin Nokia 3
210.000 đ         135 đ
Pin Nokia X2
160.000 đ         85.000 đ
Pin Nokia 5C
80.000 đ         35.000 đ
Pin Nokia 4C
80.000 đ         35.000 đ
Pin Nokia 225
130.000 đ         75.000 đ
Pin Nokia 5J
130.000 đ         75.000 đ
Pin Nokia 4U
125.000 đ         75.000 đ
Pin Nokia 6Q
130.000 đ         75.000 đ
Pin Nokia 5CT
130.000 đ         75.000 đ