Phụ kiện điện thoại
Linh kiện điện thoại
Thiết bị sửa chữa
Sạc iPhone-iPad
😍 Cáp sạc vải iPhone/Micro 683, siêu bền
155.000 đ         70.000 đ
😍 Cáp sạc vải iPhone/Micro 382,siêu bền
155.000 đ         70.000 đ
🔥 Củ sạc 03 cổng USB (C29) siêu bền
210.000 đ         125.000 đ
🔥 Củ sạc 02 cổng USB (U2) siêu bền
195.000 đ         110.000 đ
❤️Củ sạc iPhone 1A
65.000 đ         35.000 đ
Củ sạc iPhone dẹp 5W
75.000 đ         49.000 đ
Củ sạc iPhone 5w (Hàng linh kiện).
115.000 đ         49.000 đ
Cáp sạc Iphone 5,6,7,8 (Hàng linh kiện Foxconn, 5 IC)
130.000 đ         49.000 đ