BẢO HÀNH 03 THÁNG 

Tránh khả năng bị liệt cảm ứng.

Không bị loạn cảm ứng khi đang sạc.