PIN DỰ PHÒNG HAM - 05 DUNG LƯỢNG: 10.000 MAH ĐÂY LÀ LOẠI PIN DỰ PHÒNG CHUẨN NHẤT HIỆN NAY ĐÚNG CHẤT LƯỢNG ĐÚNG DUNG LƯỢNG BẢO HÀNG: 02 THÁNG ( TUẦN ĐẦU CÒN MỚI 1 ĐỔI 1 )