CÁP 3 ĐẦU X26 ( IP, TYPE C , 8600 ) 

BẢO HÀNH 03 THÁNG