Cáp UPL12 8600, Iphone dài ( 1m2 )

 Bảo hành 3 tháng